Gå till innehållet

Dokument

Aktualitetsförklaring 2019 16 juli 2019

Aktualitetsförklaring 2019 antogs av kommunfullmäktige 2019-06-18 och beskriver delar av översiktsplanen som fortsatt är aktuella och delar som är i behov av revidering.

Anmälan av förbränningstoalett, förmultningstoalett och latrinkompost 19 december 2019

Bifoga produktblad/skötselanvisning från tillverkaren och situationsplan över fastigheten som visar placering av latrinkompost samt närliggande vattentäkter och vattendrag.

Anmälan om fettavskiljare 18 december 2019

Anmälan om förorenad mark 18 december 2019