Gå till innehållet

Dokument

Aktualitetsförklaring 2019 16 juli 2019

Aktualitetsförklaring 2019 antogs av kommunfullmäktige 2019-06-18 och beskriver delar av översiktsplanen som fortsatt är aktuella och delar som är i behov av revidering.

Anmälan av förbränningstoalett, förmultningstoalett och latrinkompost 1 september 2015

Bifoga produktblad/skötselanvisning från tillverkaren och situationsplan över fastigheten som visar placering av latrinkompost samt närliggande vattentäkter och vattendrag.

Ansökan och anmälan för enskilt avlopp 1 september 2015

En skiss av infiltrationsanläggningen inritad på en tomtkarta ska bifogas ansökan

Ansökan om behörighet för utstakning/lägeskontroll 13 april 2017

Om behörighet för utstakning/lägeskontroll av hushörn, avseende specifikt projekt