Gå till innehållet

Anmälan av förbränningstoalett, förmultningstoalett och latrinkompost

Bifoga produktblad/skötselanvisning från tillverkaren och situationsplan över fastigheten som visar placering av latrinkompost samt närliggande vattentäkter och vattendrag.

Organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning
Publicerad
1 september 2015
Senast uppdaterad
3 februari 2017
Typ
Blankett