Gå till innehållet

Anmälan av förbränningstoalett, förmultningstoalett och latrinkompost

Bifoga produktblad/skötselanvisning från tillverkaren och situationsplan över fastigheten som visar placering av latrinkompost samt närliggande vattentäkter och vattendrag.

Organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning
Publicerad
19 december 2019
Senast uppdaterad
20 december 2019
Typ
Blankett