Gå till innehållet

Vattenavstängning - Nypongatan , Östhammar kommun
Starttid: 2023-12-12 11:00:00
Sluttid: 2023-12-12 15:00:00

För mer information Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Anmälan av förbränningstoalett, förmultningstoalett och latrinkompost

Bifoga produktblad/skötselanvisning från tillverkaren och situationsplan över fastigheten som visar placering av latrinkompost samt närliggande vattentäkter och vattendrag.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
19 december 2019
Senast uppdaterad
20 december 2019
Typ
Blankett