Gå till innehållet

Dokument

Äldreplan 2018-2022 - Remiss 20 april 2017

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till ny äldreplan för Östhammars kommun! Äldreplanen ska gälla 2018-2022.

Presentationsmall hemtjänst 21 februari 2017

Blankett för information om ditt företag.

Ansökan om kontaktperson/boendestöd enligt Socialtjänstlagen 31 januari 2017

För de som får bistånd från Socialpsykiatrin

Aktivt Stöd okt 2016 27 oktober 2016

Patientsäkerhetsberättelse 2015 14 september 2016

Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen enligt lag.

Intresseanmälan för att bli kontaktfamilj/kontaktperson 1 september 2015

Anmäl intresse för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson till Socialförvaltningens verksamhet.

Presentationsmall familjerådgivningen 10 november 2015

Blankett för information om ditt företag.

Socialnämndens årliga mål 10 november 2015