Gå till innehållet

Dokument

Avfallsplan 8 oktober 2015

Den nya avfallsplanen började gälla från 2023.

Gång- och cykelvägsplan 15 juni 2016

Kommunfullmäktige har beslutat om en gång- och cykelvägsplan för att främja cyklandet i kommunen. I planen listas drygt 30 olika prioriterade sträckor i de större tätorterna.