Gå till innehållet

Dokument

Ansökan om torgplats 1 september 2015

Avfallsplan 28 september 2015

Avfallsplan 8 oktober 2015

Gamla föreskrifter - Börstils och Eds vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter 16 november 2016

Börstils och Eds vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter.

Gång- och cykelvägsplan 15 juni 2016

Kommunfullmäktige har beslutat om en gång- och cykelvägsplan för att främja cyklandet i kommunen. I planen listas drygt 30 olika prioriterade sträckor i de större tätorterna.

Parkeringsavgifter 28 september 2015