Gå till innehållet

Dokument

Avfallsplan 8 oktober 2015

Kommunfullmäktige antar reviderade avfallsföreskrifter samt uppdatering av avfallsplan att gälla från och med 2021-01-01. Förvaltningen uppdras att revidera kommunens gällande avfallsplan från 2015 samt bereda handlingarna till kommunfullmäktige under 2021.

Arbetet med en ny avfallsplan pågår. Planen ska under 2022 ställas ut och beslutas av kommunfullmäktige. Den nya avfallsplanen planeras börja gälla från 2023.

Gång- och cykelvägsplan 15 juni 2016

Kommunfullmäktige har beslutat om en gång- och cykelvägsplan för att främja cyklandet i kommunen. I planen listas drygt 30 olika prioriterade sträckor i de större tätorterna.