Gå till innehållet

Dokument

Bra mat i förskolan 21 augusti 2015

Riktlinjer från Livsmedelsverket för mat i förskolan

Bra mat i skolan 21 augusti 2015

Riktlinjer från Livsmedelsverket för mat i grundskolan och gymnasiet

Bredbandsstrategi 13 oktober 2015

Syftet med bredbandsstrategin är att belysa hur Östhammars kommun ska agera i frågor om bredbandsutbyggnad med fiber med utgångspunkt för att bidra till att uppfylla målet i regeringens bredbandsstrategi

Förskolans läroplan 2 september 2015

Kompetensförsörjningsstrategi 27 december 2018

Kompetensförsörjningsstrategi för Östhammars kommun.

Norm för försörjningsstöd 19 januari 2016

Norm för 2018

Riktlinje för likabehandling och mångfald på jobbet 28 december 2018

Arbetet med likabehandling och mångfald bygger på kommunens värdegrund (öppenhet, engagemang, ansvar och tillsammans) och Policy för likabehandling och mångfald. Den här riktlinjen beskriver det arbetet. Den beskriver också hur vi lever upp till de krav som diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ställer på arbetsgivare samt kraven om kränkande särbehandling i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), förkortat OSA.

Riktlinjer barnomsorg 21 augusti 2015

Riktlinjer och köregler för förskola, fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg. Inskrivningsriktlinjer.

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg 21 augusti 2015

I dessa riktlinjer hittar du övergripande information vad som krävs för att starta och driva fristående förskola/fritidshem eller pedagogisk omsorg