Gå till innehållet

Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsstrategi för Östhammars kommun.

Syftet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategin är att öka vår beredskap och förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förväntningar samt att skapa förutsättningar för en lärande organisation.

Organisation
Sektor verksamhetsstöd
Publicerad
27 december 2018
Senast uppdaterad
27 december 2018
Typ
Riktlinjer