Gå till innehållet

Dokument

Riktlinjer för flaggning 24 april 2019

Riktlinjer för flaggning för Östhammars Kommun.

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar 12 september 2016

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar samt att lämna ut en handling och att vägra

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete 3 maj 2016

I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars kommun pågår ett utvecklingsarbete där första steget föreslås vara att fastställa riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun.