Gå till innehållet

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars kommun pågår ett utvecklingsarbete där första steget föreslås vara att fastställa riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun.

Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
3 maj 2016
Senast uppdaterad
3 maj 2016
Typ
Riktlinjer