Gå till innehållet

Dokument

Bredbandsstrategi 13 oktober 2015

Syftet med bredbandsstrategin är att belysa hur Östhammars kommun ska agera i frågor om bredbandsutbyggnad med fiber med utgångspunkt för att bidra till att uppfylla målet i regeringens bredbandsstrategi

Riktlinjer för upphandling i Östhammars kommun inklusive direktupphandling 9 maj 2018

Kommunfullmäktige antog 2021-04-27 en inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun. Denna riktlinje beskriver hur Östhammars kommuns nämnder och verksamheter ska genomföra upphandlingar och avrop samt direktupphandlingar i enlighet med kommunens policy.

Ersätter tidigare version Riktlinjer KS-2017-6.