Gå till innehållet

Dokument

Riktlinjer för buller från musikverksamhet 8 december 2023

I denna riktlinje anges att en verksamhetsutövare är skyldig att vidta nödvändiga begräsningar och försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten inte innebär skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Begränsningar kan avse verksamhetens totala omfattning eller särskilda enheters omfattning, men också t.ex. under vilken tid verksamheten får bedrivas, eller att verksamheten inte får bedrivas under vissa förhållanden.