Gå till innehållet

Riktlinjer för buller från musikverksamhet

I denna riktlinje anges att en verksamhetsutövare är skyldig att vidta nödvändiga begräsningar och försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten inte innebär skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Begränsningar kan avse verksamhetens totala omfattning eller särskilda enheters omfattning, men också t.ex. under vilken tid verksamheten får bedrivas, eller att verksamheten inte får bedrivas under vissa förhållanden.

Organisation
Bygg- och miljönämnd
Publicerad
8 december 2023
Senast uppdaterad
8 december 2023
Typ
Riktlinjer