Gå till innehållet

Dokument

Lokala säkerhetsnämndens informationsfolder 25 januari 2024

Lokala säkerhetsnämnden har framställt en informationsfolder över nämndens uppdrag, verksamheten vid kärntekniska anläggningar och om kärnkraftsberedskap. Foldern kommer att användas vid bl.a. nämndens öppna möten för allmänheten och vid mässor, där nämndens ledamöter deltar. Den kommer också att finnas tillgänglig hos Östhammar Direkt och Medborgarservice i Tierp.