Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Lokala säkerhetsnämndens informationsfolder

Lokala säkerhetsnämnden har framställt en informationsfolder över nämndens uppdrag, verksamheten vid kärntekniska anläggningar och om kärnkraftsberedskap. Foldern kommer att användas vid bl.a. nämndens öppna möten för allmänheten och vid mässor, där nämndens ledamöter deltar. Den kommer också att finnas tillgänglig hos Östhammar Direkt och Medborgarservice i Tierp.

Organisation
Lokala säkerhetsnämnden
Publicerad
25 januari 2024
Senast uppdaterad
25 januari 2024
Typ
Information