Gå till innehållet

Lokala säkerhetsnämnden

Nämnden för insyn och information i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark.

Förtroendevalda

Lokala säkerhetsnämnden

Vad gör vi

Lokala säkerhetsnämnden lyder under Klimat- och näringslivsdepartementet. Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag från kommunfullmäktige i Östhammars och Tierps kommuner. Samtliga ledamöter  är kommunpolitiker.

Östhammars kommun ingår sedan 1977 i ett samarbete mellan landets fem kommuner med kärnteknisk verksamhet. Läs mer här: https://www.karnkraftskommunerna.se/

Möten och handlingar

Läs kallelser/ärendelistor och protokoll genom att klicka på respektive sammanträde. Kallelser finns tillgängliga ungefär en vecka före mötet.


Kontakta Lokala säkerhetsnämnden

Lokala Säkerhetsnämnden
sakerhetsnamnden@osthammar.se