Gå till innehållet

Dokument

Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025 19 december 2022

Friluftsplanen är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom Östhammars kommun som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv. Med planen vill kommunen också skapa förutsättningar för samverkan och samarbeten med såväl lokala som regionala organisationer.