Gå till innehållet

Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025

Friluftsplanen är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom Östhammars kommun som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv. Med planen vill kommunen också skapa förutsättningar för samverkan och samarbeten med såväl lokala som regionala organisationer.

11 oktober 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden om en friluftspolitisk plan för Östhammars kommun. Syftet med friluftsplanen är att främja hälsa och välmående och göra Östhammars kommun till en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet är att göra friluftslivet mer tillgängligt för invånare och besökare. Friluftsplanen består av en treårig tidplan med två fokusområden och sju åtgärder.

Kommunfullmäktige antog Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025 vid KF 2022-12-13.

Organisation
Fritid- och hälsa
Publicerad
19 december 2022
Senast uppdaterad
19 december 2022
Typ
Planer