Gå till innehållet

Dokument

Kommunikationspolicy 5 maj 2017

Policyn gäller för hela kommunens information och kommunikation.

Policy för trafiksäkerhet 28 september 2015

Policy för IT 28 september 2015

Policy för internationellt arbete 28 september 2015

Internationell policy för Östhammars kommun – 2016-2020 - Inriktning och organisation