Gå till innehållet

Dokument

Gammelbyn 1:70, "Kristinelund" 6 juli 2018

Ändring av detaljplan för Gammelbyn 1:70 "Kristinelund" antogs 22 november 2017 och vann laga kraft 24 maj 2018

Hamntorget västra 16 oktober 2017

Detaljplan för Hamntorget västra, del av Öregrund 8:1, antogs 22 februari 2017 och vann laga kraft 9 oktober 2017.

Gimo brandstation 19 april 2017

Detaljplanen för Gimo brandstation, del av Gimo 8:89, antogs 22 mars 2017 och vann laga kraft 18 april 2017.

Del av Länsö 27 mars 2017

Detaljplan för del av Länsö (fastigheten Börstils-Länsö 1:13) antogs 15 februari 2006 och vann laga kraft 17 mars 2006.

Raggarö gård 27 mars 2017

Detaljplanen för Raggarö gård antogs 13 december 2005 och vann laga kraft 19 maj 2006.

Rösseläng 27 mars 2017

Detaljplanen för Rösseläng, del av fastigheten Björnäs 12:38 m.fl. antogs 9 november 2010 och vann laga kraft 18 februari 2011.

Hargshamns hamn och industriområde 27 mars 2017

Ändring genom tillägg till detaljplan för Hargshamns hamn och industriområde, inom delar av fastigheterna Söderharg 1:29, 15:1 m.fl., antogs 20 april 2011 och vann laga kraft 23 maj 2011.