Gå till innehållet

Öregrunds hamn, del av fastigheterna Öregrund 1:2 m.fl.

Detaljplanen för Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds hamn antogs 27 november 2018 och vann laga kraft 21 december 2018.

Planförslaget omfattar delar av hamnen i centrala Öregrund. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av de inre delarna av Öregrund med avseende på allmänhetens tillgänglighet samt verksamheter i anslutning till befintliga centrumanläggningar. Planen syftar även till att bereda plats åt fler båtar i hamnen.

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
2 januari 2019
Senast uppdaterad
2 januari 2019
Typ
Detaljplaner och planarbete