Gå till innehållet

Dokument

Svar på motion om modersmål 26 februari 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 5).