Gå till innehållet

Dokument

Motion angående väg 288 5 oktober 2018

Ingemar Adén (BOA) yrkar i motion daterad 2018-05-04 att:
• Väg 288, 2 + 1 byggs i befintlig vägsträckning
• Väg 288 får en planfri korsning med järnvägen i Gimo
• Väg 288 trafiksäkerhetsförbättringar genom Gimo och Hökhuvud
• Nytt vatten- och avloppsledning från Gimo och Östhammar

Motion om översyn av Tillväxtkontorets uppdrag 6 april 2017

Östhammars kommun tappar i näringslivsranking trots ett engagerat arbete från Tillväxtkontorets chef och personal. Moderaterna har med utgångspunkt från detta konstaterat att det behöver göras ett omtag beträffande Tillväxtkontorets uppdrag.

Motion om kommunens service och regeltillämpning 2 mars 2017

Vi yrkar att det utreds varför resultatet för dessa parametrar (Företagsklimatet: kommunens service och tillämpning av lagar och regler) är så dåligt och sjunkande att återkomma med konkreta åtgärder för en radikal förbättring.