Gå till innehållet

Dokument

Svar på motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) om lokalt förbud mot tiggeri 2 maj 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet med hänvisning till svar från Margareta Widén Berggren (S) och Jacob Spangenberg (C).

Svar på motion från Lena Hagman (KD), Sabina Stål (KD) och Madelene Alpsjö (KD) om utökning av årskurs på Ekebyskolan 2 maj 2019

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till svar från barn- och
utbildningsnämnden.

Svar på motion från Lars O Holmgren (BOA) om åtgärder för en mer levande demokrati och ett bättre ledarskap 2 maj 2019

Kommunfullmäktige avslår samtliga yrkanden i motionen med hänvisning till svar från Jacob Spangenberg (C).

Svar på motion från Pär-Olof Olsson (M) om beslut om policy 2 maj 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till svar från Jacob Spangenberg (C).

Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om öppna nämndmöten 2 maj 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till svar från Jacob Spangenberg (C).

Svar på motion om ny skolplan som kommunfullmäktige tar beslut om 26 februari 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 7).

Svar på motion om förstelärare i trygghet och studiero 26 februari 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 6).

Svar på motion om modersmål 26 februari 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 5).

Motion om koldioxidbudget 18 februari 2019