Gå till innehållet

Dokument

Översiktsplan 2023 med sikte på 2040 1 januari 2024

I December 2023 beslutade kommunfullmäktige om att anta ny översiktsplan för Östhammars kommun. I januari 2024 vann planen laga kraft. Översiktsplanen är ett viktigt dokument och ett starkt stöd för Östhammars kommuns utveckling.

Översiktsplanens huvuddokument är uppdelat i tre delar. Nedan kan du läsa vad de olika delarna i huvuddokumentet betyder i stora drag och dess innehåll.