Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Dokument

Översiktsplan 2023 med sikte på 2040 1 januari 2024

I December 2023 beslutade kommunfullmäktige om att anta ny översiktsplan för Östhammars kommun. I januari 2024 vann planen laga kraft. Översiktsplanen är ett viktigt dokument och ett starkt stöd för Östhammars kommuns utveckling.

Översiktsplanens huvuddokument är uppdelat i tre delar. Nedan kan du läsa vad de olika delarna i huvuddokumentet betyder i stora drag och dess innehåll.