Gå till innehållet

Dokument

Anmälan av förbränningstoalett, förmultningstoalett och latrinkompost 1 september 2015

Bifoga produktblad/skötselanvisning från tillverkaren och situationsplan över fastigheten som visar placering av latrinkompost samt närliggande vattentäkter och vattendrag.

Anmälan Språkvän Östhammar 27 september 2017

Språkvän Östhammar matchar nya och etablerade i Östhammars kommun för personliga möten som bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning.

Anmälan till socialtjänsten om oro för barn och unga 9 oktober 2017

enligt 14 kap 1 § SoL

Anmälningsblanketter till vikariepool vård och omsorg 17 augusti 2015

Anmälningsblankett, sekretessförsäkran, krisinformation och anmälan om lönekonto.

Ansökan och anmälan för enskilt avlopp 1 september 2015

En skiss av infiltrationsanläggningen inritad på en tomtkarta ska bifogas ansökan