Gå till innehållet

Dokument

Anmälan om ändrade ägarförhållanden 10 december 2019

Ändrad krets av personer med betydande inflytande - d.v.s. bolagsförändring/förändring i föreningsstyrelse avseende ägare, styrelse, VD, bolagsmän etc. enligt 9 kap
11 § alkohollagen (2010:1622)