Gå till innehållet

Anmälan/ansökan om installation av värmepump

Tänk på det här när du fyller i anmälan:

  • Bifoga en karta som visar placeringen av borrhålet eller kollektorslingan. På kartan ska även enskilda dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar och andra värmepumpsanläggningar ritas in.

  • Grannintyg ska bifogas om:
    • avståndet från borrhålet till fastighetsgränsen är mindre än 10 meter
    •  grannar har enskilda dricksvattenbrunnar inom 100 meter från borrhålet.
      Här hittar du grannintyg
Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
20 december 2019
Senast uppdaterad
13 december 2022
Typ
Blanketter