Gå till innehållet

Plan- och bygglovstaxa

Denna taxa gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet.

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL och kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
28 september 2015
Senast uppdaterad
30 december 2021
Typ
Avgifter och taxor