Gå till innehållet

Taxa för prövning inom miljöbalken

Beslut om taxa för prövning av ärende som gäller miljöbalken. Dokumentet Avvikande avgifter inom Miljöavdelningen gäller avvikande tillsynsavgifter 2020.

Revidering av taxa för miljöbalken.  Antogs av kommunfullmäktige 27/4-2021. KS-2021-241_Kommunfullmäktige 2021-04-27. Utdrag_§ 61.

Organisation
Bygg- och miljönämnd
Publicerad
1 september 2015
Senast uppdaterad
5 maj 2021
Typ
Avgifter och taxor