Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Bestämmelser och avgifter vid uthyrning av skolans lokaler

Bestämmelser och avgifter vid uthyrning av skol- och barnomsorgslokaler.

Organisation
Barn- och utbildningskontoret
Publicerad
28 september 2015
Senast uppdaterad
27 september 2023
Typ
Avgifter och taxor