Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Ansökan om modersmålsundervisning

Denna blankett används för anmälan till modersmålsundervisning.

Du kan antingen skriva ut den själv, eller hämta den på skolexpeditionen. Ifylld
blankett lämnas till lärare eller administratör på skolan. När ansökan är behandlad kommer du att få ett beslut om huruvida ansökan beviljas eller inte. Ansökan kan göras under hela läsåret, men i en del fall kan man behöva vänta till starten av nytt läsår innan undervisningen kan komma igång. Välkommen med din ansökan!

Organisation
Barn- och utbildningskontoret
Publicerad
21 augusti 2015
Senast uppdaterad
24 juni 2024
Typ
Blankett