Gå till innehållet

Ansökan om skolgång för nyanlända

Blankett för ansökan om skolgång för nyanlända.

OBS! Blanketten används endast då elev ska skrivas in i svensk skola för första gången. Har eleven tidigare varit skolplacerad i Sverige så används istället blanketten "flyttningsanmälan".

Ifylld blankett skickas till Barn- och utbildningskontoret, Box 66, 742 21 Östhammar.

Organisation
Sektor bildning
Publicerad
30 november 2015
Senast uppdaterad
16 januari 2017
Typ
Blanketter