Gå till innehållet

Ansökan om skolgång för nyanlända

Blankett för ansökan om skolgång för nyanlända.

OBS! Blanketten används endast då elev ska skrivas in i svensk skola för första gången. Har eleven tidigare varit skolplacerad i Sverige så används istället blanketten "flyttningsanmälan".

Ifylld blankett skickas till:

ÖSTHAMMARS KOMMUN
Sektor Bildning
Box 66
742 21 Östhammar

Organisation
Barn- och utbildningskontoret
Publicerad
30 november 2015
Senast uppdaterad
31 mars 2022
Typ
Blanketter