Gå till innehållet

Gimo 8:104 Rastplats Gimo

Granskning av planen pågick 15 april – 3 maj 2024.

Samråd pågick från 2023-11-24 till 2023-12-15.

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från jordbruksmark till rastplats. Det innebär att dagens användning av marken blir planenlig och med det enklare att förvalta och utveckla.

Planområdet är beläget i Gimo och omfattar ca 6200 kvm. 

Publicerad
4 maj 2022
Senast uppdaterad
16 februari 2024
Typ
Detaljplaner och planarbete