Gå till innehållet

Gimo 8:104 Rastplats Gimo

Samråd pågar från 2023-11-24 till 2023-12-15.

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från jordbruksmark till rastplats. Det innebär att dagens användning av marken blir planenlig och med det enklare att förvalta och utveckla.

Planområdet är beläget i Gimo och omfattar ca 6200 kvm. 

Publicerad
4 maj 2022
Senast uppdaterad
4 maj 2022
Typ
Detaljplaner och planarbete