Gå till innehållet

Harvik 4:43 m.fl.

Granskning pågick 3 - 24 maj 2024.

Samråd pågick mellan 10 januari - 5 februari 2024.

Planområdet är beläget i Österbybruk och omfattar ca 7,5 ha mark. Syftet med planen är att planlägga området så att de byggnader som står där idag blir planenliga samt att ta ett större grepp om området och utreda utvecklingsmöjligheter.

Publicerad
4 maj 2022
Senast uppdaterad
16 februari 2024
Typ
Detaljplaner och planarbete