Gå till innehållet

Skäfthammar 10:3 m.fl. "Bytespunkt Gimo"

Syftet med planen är att skapa en ny bytespunkt för busstrafiken i Gimo.

Busshållplatserna invid Skäfthammars kyrka planeras av Region Uppsala att förlängas och byggas om med målet att hållplatsläget ska agera en ny bytespunkt. För att bytespunkten ska vara funktionell behöver en vändslinga och andra mindre funktioner för busstrafiken och dess passagerare komma till stånd (väderskydd, pendlarparkering etc.). Dessa funktioner är tänkt att inrymmas på den gräsmatta som idag ligger mellan väg 288 och Lärkbackens äldreboende.

 

Syftet är även att skapa ett bostadskvarter som blir hållplatsnära och kan komplettera befintligt äldreboende. T.ex. kan kvarteret användas för att skapa trygghetsboende eller serviceboende. Boendena föreslås inom det kvarter där Folkets hus tidigare har stått.

 

En viktig utgångspunkt i detta planarbete är att skapa trevliga miljöer för människorna som rör sig i området. Detaljplanen ska hjälpa till att skapa en miljö som inger trygghet såväl som att lyfta de viktiga kulturmiljöerna och låta de framhävas för att interagera på ett bra sätt med övrig planering.

Planen tas fram av planenheten som ligger under Bygg- och miljönämnden. Ansvarig planhandläggare är Samuel Sundin.

Publicerad
4 mars 2022
Senast uppdaterad
4 mars 2022
Typ
Detaljplaner och planarbete