Gå till innehållet

Information

Beslutade projekt Föreningslyftet 27 april 2016

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare.

Exempel på ritningar 8 april 2019

Här hittar du exempel på situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning, konstruktionsritning och marksektionsritning.

Familjeintervention 21 oktober 2015

Beardslees Familjeintervention, stärka föräldraskapet och lyssna på barnet