Gå till innehållet

Kungörelse Bolka 9:1

Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet för mellanlagring och hygienisering av slam från slutna tankar på fastighet Bolka 9:1, Östhammars kommun.

Tekniska förvaltningen har kommit in med en anmälan enligt

  • 29 kap. 31 §      1 p Miljöprövningsförordningen (2013:251) om att behandla icke-farligt      avfall genom biologisk behandling.
  • 29 kap. 49 § 2 p Miljöprövningsförordningen (2013:251) att      mellanlagra avfall.

 Avsikten är att lagra och hygienisera toalettslam på fastigheten Bolka 9:1, i en befintlig gödselbrunn på 500 m2, för att förbereda det för återanvändning som gödsel i jordbruket.

 För anläggningen gäller anmälningsplikt C med verksamhetskod 90.40 och 90.171.

 Handlingarna i ärendet diarienummer BMN-2016-2915 kan beställas via e-post till byggochmiljo@osthammar.se eller via telefon 0173- 86 000.

 Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in senast 6 juni 2017 till Bygg- och miljönämnden i Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar eller via e-post till byggochmiljo@osthammar.se.

 Bygg-och miljönämnden

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
12 maj 2017
Senast uppdaterad
12 maj 2017
Typ
Information