Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

2021

Kallelse, ärendelista Kommunstyrelsen 13 april 2021 8 april 2021

Här kan du ta del av de ärenden som kommer upp till behandling. Hela dokumentet inkl. handlingar är på ca 1600 sidor. Därför ha vi valt att enbart publicera kallelse, ärendelistan här. Önskas en handling tillhörande ett ärende, kontakta kommunstyrelsen@osthammar.se

Kategori

Organisation