Gå till innehållet

Kommunstyrelsen

Kallelse, ärendelista Kommunstyrelsen 13 april 2021 8 april 2021

Här kan du ta del av de ärenden som kommer upp till behandling. Hela dokumentet inkl. handlingar är på ca 1600 sidor. Därför ha vi valt att enbart publicera kallelse, ärendelistan här. Önskas en handling tillhörande ett ärende, kontakta kommunstyrelsen@osthammar.se