Gå till innehållet

Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet, för installation och drift av tankstation för drivmedel på fastighet Öregrund 104:2, Östhammars kommun.

Infartsmacken i Öregrund AB har kommit in med en anmälan enligt 23 kap. 2 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) om installation och drift av tankstation för drivmedel.

För anläggningen gäller anmälningsplikt C med verksamhetskod 50.20.

Avsikten är att kunna fortsätta att tillhandahålla drivmedel till boende i Öregrund och dess omnejd. Verksamheten flyttar från fastigheten Öregrund 111:1 till grannfastigheten Öregrund 104:2.

Bygg- och miljönämnden har beslutat om försiktighetsmått vid installation och drift av den nya tankstationen.

Handlingarna i ärendet med diarienummer BMN-2021-2728 kan beställas via e-post till byggochmiljo@osthammar.se eller via telefon 0173- 860 00.

Beslutet kan överklagas till och med 2021-12-23.

Skicka överklagandehandlingar till  Bygg- och miljönämnden i Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar eller via e-post till byggochmiljo@osthammar.se.

Organisation
Bygg- och miljönämnd
Publicerad
18 november 2021
Senast uppdaterad
18 november 2021
Typ
Kungörelser