Gå till innehållet

Sjötrafik i Långalmaviken

Föreskrift om hastighetsbegränsning till 5 knop på vattenområde i Långalmaviken i Östhammars kommun.

Fråga har väckts om att Länsstyrelsen, enligt 2 kap 2 § andra stycket sjötrafikförordningen (1986:300) meddelar föreskrift om hastighetsbegränsning till 5 knop på vattenområde i Långalmaviken i Östhammars kommun. 

Med anledning härav lämnas farvattnets trafikanter och övriga intressenter tillfälle att senast den 9 mars 2018 yttra sig till Länsstyrelsen i Uppsala län. Ange diarienummer 258-6685-2016.
 
Handlingarna finns under tiden tillgängliga på Östhammars kommun, Stångörsgatan 10, 742 21 Östhammar samt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17, 753 19 Uppsala.
Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
16 januari 2018
Senast uppdaterad
16 januari 2018
Typ
Kungörelser