Gå till innehållet

Underrättelse om nybyggnation på fastighet Marma 1:67 i Alunda

Net4 Mobility Hb har ansökt om bygglov för nybyggnad av mobiltorn (42 m) och teknikbod på fastigheten Marma 1:67 i Alunda. Fastigheten ligger inom detaljplan.

Innan Bygg- och miljönämnden fattar beslut i ärendet bereds ni tillfälle att yttra er. Finns barn eller ungdomar i ditt hushåll har även de möjlighet att skicka in sitt yttrande i ärendet.

Skriftliga synpunkter kan lämnas till nämnden senast 2023-05-22.
Därefter kommer beslut att fattas, även om ni inte avger något yttrande. Vänligen märk eventuellt yttrande med diarienummer BMN-2023-1454.

Skicka gärna digital e-post till: byggochmiljo@osthammar.se

Kopia av ritningar och situationsplan bifogas nedan.

Organisation
Samhällsbyggnadskontoret
Publicerad
12 maj 2023
Senast uppdaterad
12 maj 2023
Typ
Kungörelser