Gå till innehållet

Motion från Fabian Sjöberg (M) en transparant och rättssäker process

Vid avgiftsfinansierad myndighetsutövning som betalas av kunden krävs det huvudsakligen två saker, transparens och rättssäkerhet.

Moderaterna yrkar:

- Att varje faktura och debitering för avgiftsfinansierade förvaltningar gentemot mot
juridiska samt icke juridiskpersoner, ska specificera antalet timmar som det begärda
beloppet omfattar, om det är en schabloniserad avgift ska det framgå vart denna
schablon återfinns och om det finns kostnader för extern hjälp kopplat till ärendet.

- Att vid varje ärende som en avgiftsfinansierad förvaltning debiterar på kunden, ska
det noteras vilket arbete som utförts vid vardera debiterad timme.

Publicerad
1 mars 2021
Senast uppdaterad
1 mars 2021
Typ
Motioner