Gå till innehållet

Motion från Fabian Sjöberg (M) om företags-snabben

Företags-snabben: För en bättre och effektivare service för företagare

Efter att företagsservicen och företagsklimatet blivit en fråga som lämnats utanför majoritetens prioriteter, är det dags för en ändring på detta.
Östhammars kommun har bland de sämsta placeringarna i Sverige gällande kommunens service och bemötande mot företagare.

Där av yrkas att kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutar att:
- Företags-snabben införs som en separat service för kommunens företagare, i enlighet med denna motions beskrivning.
- Budgetposten, för middagar, fika och galor, ”näringsbefrämjandeåtgärder” istället används till att finansiera Företags-snabben.

Publicerad
10 september 2021
Senast uppdaterad
9 november 2021
Typ
Motioner