Gå till innehållet

Motion om öppna nämndmöten

Sammanträden i vår kommuns nämnder samt kommunstyrelsen bör vara öppna för medborgare att delta i.

Sekretessbelagda personärenden ska dock behandlas endast med förtroendevalda, och ärenden av denna karaktär läggs sist i sammanträdet då åhörarna lämnat rummet. Alla andra ärenden och debatten kring dessa ska medborgare kunna ta del av. Öppna sammanträden i nämnder och i kommunstyrelser finns redan i 20 kommuner.
Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
13 november 2018
Senast uppdaterad
13 november 2018
Typ
Motioner