Gå till innehållet

Motion om skydd för kommunens invånare mot stridserfarna terrorister

Sverigedemokraterna yrkar:
• Att Östhammars kommun ska vara en kommun som ej välkomnar våldsutövande terrorister såsom återvändande IS-krigare för bosättning.
• Att samtliga nämnder uppdras se över möjligheterna att minska kommunens attraktivitet för terrorister såsom återvändande IS-krigare.
• Att Socialtjänsten utreder varje fall där det i barnfamiljer finns en eller flera sannolika terrorister såsom återvändande IS-krigare.

Inlämnad av Martin Wahlsten och Ylva Lundin.

Organisation
Kommunledningskontoret
Publicerad
26 augusti 2019
Senast uppdaterad
26 augusti 2019
Typ
Motioner