Gå till innehållet

Svar på motion från Anna Göransson (BOA) om insatser för trygghet och studiero

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till svar från Jacob Spangenberg (C).

Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
19 september 2022
Senast uppdaterad
19 september 2022
Typ
Motioner