Gå till innehållet

Svar på motion från Fabian Sjöberg (M) om en transparant och rättssäker process vid fakturering av avgifter gällande avgiftsfinansierad myndighetsutövning

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med motionssvar från Tomas Bendiksen (S).

Publicerad
21 december 2021
Senast uppdaterad
21 december 2021
Typ
Motioner