Gå till innehållet

Svar på motion från Ylva Lundin (SD) och Martin Wahlsten (SD) om införande av policy om neutral klädkod för anställda med externa kontakter

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till svar från Jacob Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S).

Publicerad
19 november 2020
Senast uppdaterad
19 november 2020
Typ
Motioner